Plener Malarski – XV Park Sztuki w Zamku Kliczków – 28.08 – 06.09.2023

XV Plener Malarski „Park Sztuki” ma szczęście kolejny raz odbyć się dzięki Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Pro Culturae Bono oraz Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki.

Do udziału zostało zaproszonych 10 artystów z Dolnego Śląska i spoza jego granic. Twórcy, tradycyjnie, będą mieszkać i tworzyć w kompleksie należącym do Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Zamek Kliczków, korzystając z uroków zielonych terenów Borów Dolnośląskich, będą też zwiedzać malownicze okolice miasta Bolesławiec.

Plener, to 10 artystów, 10 postaw reprezentantów różnych pokoleń ale też 10 dni pobytu, 10 wieczorów, gdzie można będzie prowadzić długie rozmowy o sztuce i życiu. Te dni pozwolą powoli otworzyć się na siebie, poznać, rozpoznać, porozmawiać, pomilczeć, poobserwować. „Bezkarnie” i swobodnie skonfrontować siebie z innymi twórcami. Praca w pracowni, jak można się domyślić, jest obserwacją samego siebie, na płaszczyźnie osobistego widnokręgu. Spotkanie 10 artystów w przestrzeni poza strefą komfortu własnej pracowni daje (nie musi) możliwość szerszego spojrzenia, wymianę myśli, obrazów, przeżyć. Synergię grupy, wspólnotowości.

Zwieńczeniem pleneru będzie wystawa oraz katalog poplenerowy.