Statut Fundacji

Statutowymi celami Fundacji jest min. propagowanie kultury, tradycji, historii i sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, organizacja imprez sportowych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja i wychowanie, integracja społeczeństwa polskiego ze społeczeństwami innych państw europejskich oraz zmniejszanie bezrobocia oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn.

Zaplanowane wydarzenia

wydarzenia Historyczne

Nasza galeria

filmy z wydarzeń

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.