Statut Fundacji

Statutowymi celami Fundacji jest min. propagowanie kultury, tradycji, historii i sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, organizacja imprez sportowych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja i wychowanie, integracja społeczeństwa polskiego ze społeczeństwami innych państw europejskich oraz zmniejszanie bezrobocia oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn.

GALERIA SZTUKI

ZAGRODA KSIĄŻĘCA

ZAPLANOWANE WYDARZENIA

Nasza galeria