Статут Фонду

Статутними цілями Фонду є, зокрема, сприяння розвитку культури, традицій, історії та мистецтва, захист культурної спадщини, відродження природної та культурної спадщини, організація спортивних заходів, розвиток місцевих громад та спільнот, науки, освіти та виховання, інтеграція польського суспільства з суспільствами інших європейських країн, а також зниження рівня безробіття та створення рівних можливостей для жінок і чоловіків.